Hoe gaat Map out om met jouw privacy?

In mei 2018 is de nieuwe AVG wet van kracht geworden. Ook Map out ziet het als maatschappelijke plicht om mensen te informeren over hoe wordt omgegaan met de gegevens van mensen. In de Privacyverklaring staat deze informatie specifiek beschreven. Om het document te lezen heb je Adobe Reader nodig.

Kort gezegd bewaart en gebruikt Map out gegeven informatie van mensen alleen voor specifieke doeleinden, en verder niet. Ook worden de gegevens goed beschermd. 

Heb je opmerkingen of vragen over de privacyverklaring? Neem contact op met Map out.