Versterken van burgerschap in het voortgezet onderwijs

Met mijn tools, kennis en vaardigheden help ik docenten om leerlingen
te laten ontwikkelen tot krachtige individuen met gelijke kansen.

Versterken van burgerschap in het voortgezet onderwijs

Met mijn tools, kennis en vaardigheden help ik docenten om leerlingen
te laten ontwikkelen tot krachtige individuen met gelijke kansen.

Map out biedt samenhangend leermateriaal voor burgerschap in het voortgezet onderwijs. De inhoud is afgestemd op de hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en gebeurtenissen en sluit aan op de belevingswereld van de leerlingen. Map out richt zich op wat leerlingen willen leren en hoe leraren willen lesgeven.

Waarom kiezen voor Map out?

Map out biedt samenhangend leermateriaal voor burgerschap in het voortgezet onderwijs. De inhoud is afgestemd op de hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en gebeurtenissen en sluit aan op de belevingswereld van de leerlingen. Map out richt zich op wat leerlingen willen leren en hoe leraren willen lesgeven.

Waarom kiezen voor Map out?

  • Zorg voor alle ingrediënten voor een goede les burgerschap
  • Contextrijk
  • Dichtbij de belevingswereld en de taal van leerlingen
  • Het aanbod van Map out scheelt jou een hele hoop tijd

Wat wil ik met burgerschap?

Als docent
Wat wil jij je leerlingen meegeven als mens in de maatschappij? Welke rechten heb je, en hoe ga je om met de wereld? Zou burgerschap de volgende essentie kunnen hebben: je hoort, ziet, erkent en waardeert elkaar: Je mag er zijn.

Als leerling
Burgerschap kan gaan over jou en de wereld: wie ben jij, en hoe ga je om met de wereld? Hoe zou je de wereld willen neerzetten als jij de baas was? De wereld is de maatschappij waarin je leeft: jouw straat, jouw buurt, jouw stad of dorp. 

Burgerschap begint bij jou.

Concreet burgerschapsaanbod

Map out biedt het volgende met betrekking tot burgerschap. Zie tevens het volledige aanbod hier.

WORKSHOPS INBEDDEN BURGERSCHAP

WORKSHOPS SCHURENDE GESPREKKEN

LEERMATERIAAL

LESMETHODE
OVERAL BURGERSCHAP

Ik bied aan om op jouw school een inventarisatie te maken van het aanwezige burgerschap in het huidige onderwijsaanbod op jouw school. Ook geef ik workshops over omgaan en het sterk aanbieden van burgerschapsonderwijs.

Tijdens een les kan er van alles gebeuren. Een leuk of leerzaam moment kan leiden tot… een schurend gesprek! Zo kan je dat oplossen. Bekijk de workshops.

Ik bied passende lesmodules voor burgerschap aan. Voorbeelden van concrete onderwerpen: inlevingsvermogen, ethiek, omgaan met innovatie en technologie, normen en waarden, democratie

Een lesmethode voor klas 1 en 2 van vmbo/vo, afgestemd op alle aspecten van burgerschap, inclusief docentenhandleiding en begeleidend materiaal. 

Burgerschap en Map out

Map out gaat uit van de volgende omschrijving van burgerschap: ‘het vrij leven als individu en op gelijkwaardige basis, samen de samenleving kunnen vormen: op schaal van individu t/m de mondiale samenleving. Hoe jij in het leven staat, dat geef je door in de maatschappij.

Als externe partij heeft Map out de mogelijkheid om van bovenaf naar de kern te kijken. Vanuit daar krijg jij de expertise en de praktische handvatten aangereikt die nodig zijn voor goed burgerschapsonderwijs op jouw school. Neem contact op voor een kennismaking.

Laat je inspireren

Lees de verhalen van de experts die vanuit hun eigen invalshoek het burgerschapsonderwijs een stukje rijker maken. En bied de lessenreeksen en lesbrieven direct aan tijdens je lessen.

Opdrachtgevers en samenwerkingspartners