Schurende gesprekken

Schurende gesprekken

Schurende gesprekken. Gesprekken die moeilijk gaan. Veelal omdat je elkaar niet begrijpt, omdat je elkaar raakt of omdat je het niet met elkaar eens bent. Of omdat het over moeilijke onderwerpen gaat, bijvoorbeeld een moeilijk conflict, LHBTI+ of gender. Voor burgerschap is dit heel relevant, omdat het gaat over waarden en normen en over communicatie met elkaar. Daar zit ook de oplossing! Goede communicatie met elkaar. 

De workshops

Van opvattingen naar open gesprek

Waarom goede vragen stellen?

Wat bereik je in de workshop?

Elkaar beter begrijpen in drie stappen

Waarom de Drie Stappen Methode?

Wat bereik je in de workshop?

Van opvattingen naar open gesprek

Waarom goede vragen stellen?

Wat bereik je in de workshop?

Elkaar beter begrijpen in drie stappen

Waarom de Drie Stappen Methode?

Wat bereik je in de workshop?

Subsidie van de overheid

Voor deze workshop kan subsidie worden aangevraagd bij de overheid. Dat betekent dus dat de workshop voor de school kosteloos kan worden aangeboden. Op de website van Expertisepunt Burgerschap staat meer informatie.

Voor deze workshop kan subsidie worden aangevraagd bij de overheid. Dat betekent dus dat de workshop voor de school kosteloos kan worden aangeboden. Op de website van Expertisepunt Burgerschap staat meer informatie.