Lesmethodes

Overal burgerschap leerjaar 1

Overal burgerschap leerjaar 1 bevat 5 hoofdstukken: 4 per thema en 1 praktijkopdracht. Onderwerpen:
Identiteit, Diversiteit, Vrijheid, en Solidariteit

Overal burgerschap leerjaar 2

Overal burgerschap leerjaar 2 bevat 5 hoofdstukken: 4 per thema en 1 praktijkopdracht. Onderwerpen: 
Macht, Globalisering, Duurzaamheid en Technologisch burgerschap

Overal burgerschap leerjaar 1-2

Overal burgerschap leerjaar 1-2 bevat 10 hoofdstukken: 8 per thema en 2 eindopdrachten. Onderwerpen:
Identiteit, Diversiteit, Vrijheid, Solidariteit, Macht, Globalisering, Duurzaamheid enTechnologisch burgerschap.

Dit staat in elke lesmethode

De lesmethode bevat de democratische waarden in de samenleving. Deze worden behandeld aan de hand van elf bouwstenen en acht basiswaarden. De bouwstenen worden per hoofdstuk behandeld. De basiswaarden zijn verweven in de gehele lesinhoud. 

Elk hoofdstuk bevat:

Ieder boek bevat bijlagen:

Ondersteunende omgeving

Alle boeken zijn digitaal en/of als papieren boek te verkrijgen. De digitale ondersteunende omgeving bestaat uit: 

Wij bieden burgerschap als vak aan op onze school

Klinkt dit bekend? Als school ben je vrij om te kiezen voor burgerschap als vak. Dat kan het een tijdrovende, ingewikkelde klus zijn. Maar zeker de moeite waard als burgerschap kan worden ingebed zodat het krachtig, makkelijk toepasbaar is voor docenten en betekenisvol is voor leerlingen.