Boeken

Overal burgerschap - VO Onderbouw
leerjaar 1 en 2

Overal burgerschap leerjaar 1-2 bevat 10 hoofdstukken waarvan acht per thema en twee eindopdrachten. De volgende thema’s worden behandeld:
Identiteit, Diversiteit, Vrijheid, Solidariteit, Macht, Globaliseirng, Duurzaamheid, Technologisch burgerschap, Burgerschap en Keuzes maken.

Overal burgerschap - VO Onderbouw
leerjaar 1

Overal burgerschap leerjaar 1 bevat vijf hoofdstukken waarvan vier per thema en één praktijkopdracht. De volgende thema’s worden behandeld:
Identiteit, Diversiteit, Vrijheid, Solidariteit en Burgerschap 

Overal burgerschap - VO Onderbouw
leerjaar 2

Overal burgerschap leerjaar 2 bevat vijf hoofdstukken waarvan vier per thema en één praktijkopdracht. De volgende thema’s worden behandeld: 
Macht, Globalisering, Duurzaamheid, Technologisch burgerschap, Keuzes maken.

Dit staat in elke lesmethode

Elk hoofdstuk bevat inhoudelijke teksten, begrippen, opdrachten, stof om over te praten. In het leerboek zijn de acht basiswaarden verwerkt in onderwerpen die allemaal een deel van burgerschap raken. Zoals technologie, democratische rechtsstaat en diversiteit.

De kern van het boek wordt gevormd door democratische waarden in de samenleving: als individu, in omgang met anderen en in omgang met de samenleving. Deze kern wordt aangeboden aan de hand van elf leergebieden en zijn verwerkt in het leerboek. In deze elf leergebieden is tevens het herziene curriculum verwerkt. 

Ieder boek bevat bijlagen met een begrippenlijst, tools om gevoelens en eigenschappen te beschrijven en een oefening om te doen als er iets groots of heftigs gebeurt.

Ondersteunende omgeving

Alle boeken zijn digitaal en/of als papieren boek te verkrijgen. De digitale ondersteunende omgeving bestaat uit: 

Docentenhandleiding
PowerPoints voor de les
Het bijhouden van de voortgang
‘Test je kennis’ meerkeuze toetsen
Hoofdstuktoetsen