Burgerschap

We maken van alles mee: van keuzestress tot liefde tot grote maatschappelijke problemen, zoals polarisatie en klimaatproblematiek. Op school wordt er daarom aandacht besteed aan burgerschapsonderwijs: Het onderwijs dat leerlingen helpt om krachtig in de maatschappij te kunnen staan.

Er bestaan allerlei visies rondom burgerschap. De ene school wil er een apart vak voor maken. De andere school wil burgerschap een plek geven in het hele onderwijs. Een derde school wil meer projectmatig en thematisch aan de slag. Alle mogelijkheden zijn goed. De scholen gaan dus zelf over het ‘hoe’ van burgerschap. En ‘hoe’ burgerschap kan worden ingebed op school, dat kan nog heel ingewikkeld zijn.

We maken van alles mee: van keuzestress tot liefde tot grote maatschappelijke problemen, zoals polarisatie en klimaatproblematiek. Op school wordt er daarom aandacht besteed aan burgerschapsonderwijs: Het onderwijs dat leerlingen helpt om krachtig in de maatschappij te kunnen staan.

Er bestaan allerlei visies rondom burgerschap. De ene school wil er een apart vak voor maken. De andere school wil burgerschap een plek geven in het hele onderwijs. Een derde school wil meer projectmatig en thematisch aan de slag. Alle mogelijkheden zijn goed. De scholen gaan dus zelf over het ‘hoe’ van burgerschap. En ‘hoe’ burgerschap kan worden ingebed op school, dat kan nog heel ingewikkeld zijn.

‘Doen we dan niet al genoeg aan burgerschap bij ons op school?’
Wat zullen de effecten van het burgerschapsonderwijs zijn op onze leerlingen?
‘Vormen we de leerlingen niet teveel?’
‘Vormen we de leerlingen niet teveel?’
'Hoe kunnen we draagvlak creëren binnen onze school?'
‘Hoe moeten we omgaan met moeilijke thema’s zoals radicalisering?’
'Hoe moeten we de doelen dan vormgeven?’
'Wat past het beste bij onze onderwijsvisie?

Waarmee kan Map out mij helpen?

Burgerschap inbedden
op jouw school

Het inbedden van burgerschap kan een ingewikkelde klus zijn. Door (meer) bewustwording te creëren, structuur aan te brengen komt er betekenisvol burgerschapsonderwijs dat voldoet aan jullie vragen. Tijdens de les kun je met een gerust hart het burgerschapsonderwijs behandelen.

Les of lessenreeks
op maat

We stemmen samen af wat er moet gebeuren en wat de tijdsplanning wordt. Ik houd je regelmatig op de hoogte en zorg ervoor dat de les of lessenreeks helemaal voldoet voor de ideale leersituatie in de klas. Met ondersteuning van de les of lessenreeks op maat.

Lesmethode
Overal burgerschap

Een leerboek burgerschap voor VO leerjaar 1 en 2. Met opdrachten, leerteksten, gesprekstools en nog veel meer. Meer informatie over het leerboek is te vinden op deze pagina.

Workshops, trainingen voor leerlingen en/of docenten

We stemmen samen af wat er moet gebeuren  wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Ik houd je regelmatig op de hoogte en zorg ervoor dat de de workshops of trainingen de inhoud bieden die wordt beoogd.

Hoe staat jouw school ervoor met het burgerschapsonderwijs?

Het is zeker. Burgerschapsonderwijs komt sterker op de kaart te staan. Of er op jouw school nu veel of weinig met burgerschapsonderwijs gebeurt: in alle gevallen kan je via de link hiernaast checken hoe het staat met het burgerschapsonderwijs op jouw school. Je wordt je bewust van wat er precies met het burgerschapsonderwijs gebeurt, en op welke gebieden er nog iets mist.

En hoe nu verder? Het kan zijn dat je naar ideeën zoekt om burgerschap meer een plek te geven. Of je komt er niet uit. Neem contact op, en samen kijken we naar het burgerschapsonderwijs op jouw school.

Burgerschap inbedden in stappen

Wil je burgerschap goed inbedden bij jou op school? Gebruik de 9 IJkpunten. Dit zijn stappen waar je burgerschap mee kunt inbedden in het huidige onderwijs op jouw school.

Ook bij deze stappen kan het zijn dat je zoekt naar inspiratie, de aansluitingen of simpelweg tijd om burgerschap een plek te geven. In alle gevallen kan Map out helpen. Neem contact op, en samen kijken we hoe burgerschap de meest waardevolle plek kan krijgen.

Elf bouwstenen

Deze elf bouwstenen geven de basis aan van het burgerschapsonderwijs in het Voortgezet onderwijs. Zie hier meer informatie.

Vrijheid van meningsuiting

Gelijkwaardigheid

Begrip

Verdraagzaamheid

Afwijzen van onverdraagzaamheid

Afwijzing van discriminatie

Autonomie

Verantwoordelijkheidsbesef

Hoe ga jij om met de maatschappij
en de wereld?