Lesmodules

Op deze pagina vind je het onderwijsmateriaal voor meerdere lessen. Samenhangend en met een logische volgorde. Deze lesmodules of lessenreeksen behandelen specifieke thema’s die passen binnen het burgerschapsonderwijs.

Op deze pagina vind je het onderwijsmateriaal voor meerdere lessen. Samenhangend en met een logische volgorde. Deze lesmodules of lessenreeksen behandelen specifieke thema’s die passen binnen het burgerschapsonderwijs.

Lessenreeks:
Bewust (niet) vrij zijn

Deze lessenreeks van twee lessen gaat over vrijheid. Vrijheid van mensen en vrijheid met betrekking tot media. Wat is het verschil in voorzieningen tussen platte land en stad? Hoe is het om ineens een nieuwe klasgenoot uit een ander gebied te hebben? En wat is de rol van de media ten opzichte van vrijheid? Wat helpt je om veilig uit te kunnen gaan van informatie?

Lessenreeks:
Bewust (niet) vrij zijn

Deze lessenreeks van twee lessen gaat over vrijheid. Vrijheid van mensen en vrijheid met betrekking tot media. Wat is het verschil in voorzieningen tussen platte land en stad? Hoe is het om ineens een nieuwe klasgenoot uit een ander gebied te hebben? En wat is de rol van de media ten opzichte van vrijheid? Wat helpt je om veilig uit te kunnen gaan van informatie?

Lessenreeks: Bewust leren over vrijheid, gelijkheid en solidariteit

Lessenreeks: Bewust helpen om iemands probleem op te lossen

Lessenreeks Bewust de democratische rechtsstaat bekijken vanuit status, activiteit en lidmaatschap

Deze lessenreeks bevat twee lessen. Les 1 gaat over het leren over de basiswaarden Vrijheid, Gelijkheid en Solidariteit. Het zijn belangrijke basiswaarden binnen burgerschap. Les 2 brengt de leerlingen naar de praktijk: de leerlingen moeten buiten het lokaal contact zoeken met een organisatie en daar de basiswaarden verder onderzoeken.

Deze lessenreeks van zeven lessen gaat in op het oplossen van iemands (maatschappelijke) probleem. Daarbij worden dingen behandeld die kunnen helpen, zoals onderzoeken, luisteren, vragen stellen en samenwerken.

Deze lessenreeks gaat in op de democratische rechtsstaat, bekeken vanuit de belevingswerelden: Status, activiteit en lidmaatschap. Bij elke belevingswereld hoort een opdracht waarbij leerlingen een betekenisvolle ontdekkingstocht aangaan.

Bewust leren over vrijheid, gelijkheid en solidariteit

Deze lessenreeks bevat twee lessen. Les 1 gaat over het leren over de basiswaarden Vrijheid, Gelijkheid en Solidariteit. Het zijn belangrijke basiswaarden binnen burgerschap. Les 2 brengt de leerlingen naar de praktijk: de leerlingen moeten buiten het lokaal contact zoeken met een organisatie en daar de basiswaarden verder onderzoeken.

Lessenreeks Bewust de democratische rechtsstaat bekijken vanuit status, activiteit en lidmaatschap

Lesmodule Bewust helpen om iemands probleem op te lossen

Deze lesmodule van zeven lessen gaat in op het oplossen van iemands (maatschappelijke) probleem. Daarbij worden dingen behandeld die kunnen helpen, zoals onderzoeken, luisteren, vragen stellen en samenwerken.

Lessenreeks Bewust de democratische rechtsstaat bekijken vanuit status, activiteit en lidmaatschap

Deze lessenreeks gaat in op de democratische rechtsstaat, bekeken vanuit de belevingswerelden: Status, activiteit en lidmaatschap. Bij elke belevingswereld hoort een opdracht waarbij leerlingen een betekenisvolle ontdekkingstocht aangaan.

Lessenreeks Debatteren in je eigen Tweede Kamer

Lessenreeks Bewust elkaar sterker maken

Lessenreeks Erbij horen en anders zijn tegelijk

Debatteren kan voor Tweede Kamerleden een moeilijke opgave zijn. wat kunnen leerlingen daarvan leren? En welke tips kunnen ze meegeven? In deze lessenreeks met twee activiteiten worden de leerlingen zich bewust van uitdagende gesprekken en kunnen ze het vervolgens beter doen.

Deze lessenreeks bevat twee lessen over het bewust worden van een veilige omgeving en interactie. De leerlingen leren zichzelf kwetsbaar op te stellen en zich te kunnen presenteren in de groep. Ook leren ze open te staan voor elkaar en elkaars verhaal te kunnen horen.

Deze lessenreeks bevat twee lessen die gaan over de behoefte om erbij te horen en tegelijk je eigen identiteit te kunnen ontwikkelen. De lessenreeks past in de levensfase van jongeren op de middelbare school, en leert hen zich bewust te worden van wie ze zijn en wat hun behoeften zijn in de groep. 

Lessenreeks Debatteren in je eigen Tweede Kamer

Debatteren kan voor Tweede Kamerleden een moeilijke opgave zijn. wat kunnen leerlingen daarvan leren? En welke tips kunnen ze meegeven? In deze lessenreeks met twee activiteiten worden de leerlingen zich bewust van uitdagende gesprekken en kunnen ze het vervolgens beter doen.

Lessenreeks Bewust elkaar sterker maken

Deze lessenreeks bevat twee lessen over het bewust worden van een veilige omgeving en interactie. De leerlingen leren zichzelf kwetsbaar op te stellen en zich te kunnen presenteren in de groep. Ook leren ze open te staan voor elkaar en elkaars verhaal te kunnen horen.

Lessenreeks Erbij horen en anders zijn tegelijk

Deze lessenreeks bevat twee lessen die gaan over de behoefte om erbij te horen en tegelijk je eigen identiteit te kunnen ontwikkelen. De lessenreeks past in de levensfase van jongeren op de middelbare school, en leert hen zich bewust te worden van wie ze zijn en wat hun behoeften zijn in de groep. 

Lesmodule Discriminatie

Deze lesmodule bevat 9 paragrafen over discriminatie. Ook aspecten die daarbij horen, worden behandeld. Voorbeelden hiervan zijn vooroordelen, micro agressie en kansenongelijkheid. Deze lesmodule is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeversgroep. Het ondersteuningsmateriaal bevat een docentenhandleiding, ’test je kennis’ vragen, een moduletoets en een PowerPoint.

Lesmodule Discriminatie

Lessenreeks Conflict

Lessenreeks Loonkloof

Deze lesmodule bevat 9 paragrafen over discriminatie. Ook aspecten die daarbij horen, worden behandeld. Voorbeelden hiervan zijn vooroordelen, micro agressie en kansenongelijkheid. Deze lesmodule is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeversgroep. Het ondersteuningsmateriaal bevat een docentenhandleiding, ’test je kennis’ vragen, een moduletoets en een PowerPoint.

Deze lesmodule bevat drie lessen met theorie, opdrachten en veel vragen die in tweetallen, groepjes of klassikaal behandeld kunnen worden. De lesmodule gaat niet alleen over conflict, maar ook over de verschillende behoeftes die daarbij omhoog kunnen komen. Ook het ethische aspect komt aan bod: Is conflict altijd slecht en wat leer je van een conflict?

Deze lessenreeks bevat twee lessen die de loonkloof tussen verschillende mensen behandelt. Met theorie, opdrachten en klassikale vragen worden de leerlingen zich meer bewust van ongelijkheid, totstandkoming en instandhouding van de loonkloof. 

Lesmodule Conflict

Deze lesmodule bevat drie lessen met theorie, opdrachten en veel vragen die in tweetallen, groepjes of klassikaal behandeld kunnen worden. De lesmodule gaat niet alleen over conflict, maar ook over de verschillende behoeftes die daarbij omhoog kunnen komen. Ook het ethische aspect komt aan bod: Is conflict altijd slecht en wat leer je van een conflict?

Lessenreeks Loonkloof

Deze lessenreeks bevat twee lessen die de loonkloof tussen verschillende mensen behandelt. Met theorie, opdrachten en klassikale vragen worden de leerlingen zich meer bewust van ongelijkheid, totstandkoming en instandhouding van de loonkloof.