Lesmodules

Op deze pagina vind je het onderwijsmateriaal voor meerdere lessen. Samenhangend en met een logische volgorde. Deze lesmodules of lessenreeksen behandelen specifieke thema’s die passen binnen het burgerschapsonderwijs.

Op deze pagina vind je het onderwijsmateriaal voor meerdere lessen. Samenhangend en met een logische volgorde. Deze lesmodules of lessenreeksen behandelen specifieke thema’s die passen binnen het burgerschapsonderwijs.

Lessenreeks Bewust elkaar sterker maken

Lessenreeks Erbij horen en anders zijn tegelijk

Lesmodule Discriminatie

Deze lessenreeks bevat twee lessen over het bewust worden van een veilige omgeving en interactie. De leerlingen leren zichzelf kwetsbaar op te stellen en zich te kunnen presenteren in de groep. Ook leren ze open te staan voor elkaar en elkaars verhaal te kunnen horen.

Deze lessenreeks bevat twee lessen die gaan over de behoefte om erbij te horen en tegelijk je eigen identiteit te kunnen ontwikkelen. De lessenreeks past in de levensfase van jongeren op de middelbare school, en leert hen zich bewust te worden van wie ze zijn en wat hun behoeften zijn in de groep. 

Deze lesmodule bevat 9 paragrafen over discriminatie. Ook aspecten die daarbij horen, worden behandeld. Voorbeelden hiervan zijn vooroordelen, micro agressie en kansenongelijkheid. Deze lesmodule is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeversgroep. Het ondersteuningsmateriaal bevat een docentenhandleiding, ’test je kennis’ vragen, een moduletoets en een PowerPoint.

Lessenreeks Bewust elkaar sterker maken

Deze lessenreeks bevat twee lessen over het bewust worden van een veilige omgeving en interactie. De leerlingen leren zichzelf kwetsbaar op te stellen en zich te kunnen presenteren in de groep. Ook leren ze open te staan voor elkaar en elkaars verhaal te kunnen horen.

Lessenreeks Erbij horen en anders zijn tegelijk

Deze lessenreeks bevat twee lessen die gaan over de behoefte om erbij te horen en tegelijk je eigen identiteit te kunnen ontwikkelen. De lessenreeks past in de levensfase van jongeren op de middelbare school, en leert hen zich bewust te worden van wie ze zijn en wat hun behoeften zijn in de groep. 

Lesmodule Discriminatie

Deze lesmodule bevat 9 paragrafen over discriminatie. Ook aspecten die daarbij horen, worden behandeld. Voorbeelden hiervan zijn vooroordelen, micro agressie en kansenongelijkheid. Deze lesmodule is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeversgroep. Het ondersteuningsmateriaal bevat een docentenhandleiding, ’test je kennis’ vragen, een moduletoets en een PowerPoint.

Lessenreeks Conflict

Lessenreeks Loonkloof

Deze lesmodule bevat drie lessen met theorie, opdrachten en veel vragen die in tweetallen, groepjes of klassikaal behandeld kunnen worden. De lesmodule gaat niet alleen over conflict, maar ook over de verschillende behoeftes die daarbij omhoog kunnen komen. Ook het ethische aspect komt aan bod: Is conflict altijd slecht en wat leer je van een conflict?

Deze lessenreeks bevat twee lessen die de loonkloof tussen verschillende mensen behandelt. Met theorie, opdrachten en klassikale vragen worden de leerlingen zich meer bewust van ongelijkheid, totstandkoming en instandhouding van de loonkloof. 

Lesmodule Conflict

Deze lesmodule bevat drie lessen met theorie, opdrachten en veel vragen die in tweetallen, groepjes of klassikaal behandeld kunnen worden. De lesmodule gaat niet alleen over conflict, maar ook over de verschillende behoeftes die daarbij omhoog kunnen komen. Ook het ethische aspect komt aan bod: Is conflict altijd slecht en wat leer je van een conflict?

Lessenreeks Loonkloof

Deze lessenreeks bevat twee lessen die de loonkloof tussen verschillende mensen behandelt. Met theorie, opdrachten en klassikale vragen worden de leerlingen zich meer bewust van ongelijkheid, totstandkoming en instandhouding van de loonkloof.