OEFENINGEN

Voor mensen die les willen geven: hier vind je gratis lesmateriaal voor tijdens de lessen burgerschap. Klik hier voor meer informatie over burgerschap.
Voor mensen die iets willen leren: hier vind je gratis oefeningen om meer te leren over jezelf, omgaan met de ander en omgaan met de maatschappij.

Laat gelijk even weten hoe de oefeningen je bevallen! Wil je weten wat Map out nog meer te bieden heeft? Neem contact op!

Voor mensen die iets willen leren: hier vind je gratis leermateriaal, oefeningen, handige stappen voor bijvoorbeeld meer overzicht of het doen van een grotere opdracht. 

Voor mensen die les willen geven: hier vind je gratis lesmateriaal voor tijdens de les. Het materiaal heeft betrekking op Omgangskunde. Voorbeelden van onderwerpen zijn: sociale vaardigheden, loopbaan & oriëntatiebegeleiding, burgerschap, iets over cultuur, reflecteren en nog veel meer.

Laat gelijk even weten hoe de oefeningen je bevallen! Wil je weten wat Map out nog meer te bieden heeft? Neem contact op!

Voor mensen die les willen geven

Bewust omgaan met een beschermde diersoort

Communication is key!

Bewust praten over LHBTI+

Met deze oefening leer je wat het dilemma is tussen het beschermen van een bedreigde diersoort en de belangen van mensen. Het voorbeeld van het hol van een das onder een verzakt spoor tussen Den Bosch en Eindhoven wordt hiervoor gebruikt. 

Met deze oefening leer je elkaar tijdens het communiceren beter kennen. Je leert elkaars normen en waarden en grenzen kennen. Je leert hoe je op een goede manier die normen, waarden en grenzen te communiceren en samen tot een oplossing te komen. Je gebruikt hierbij de Drie Stappen Methode van Pinto.

Met behulp van deze oefening kun je in de klas het gesprek of de discussie aangaan over het belang van LHBTI+ bespreken in de klas.

Bewust praten over een conflict

Bewust omgaan met de loonkloof,
gelijkwaardigheid en macht

Pesten - De omgeving
heeft de macht

Deze lesbrief kan gebruikt worden wanneer je een gesprek met de klas wil voeren over conflict en/of oorlog. Het bevat een gesprekstool die ingaat op de behoeftes van leerlingen: behoefte aan rust, vrede en veiligheid in een conflictsituatie van klein naar groot.

Deze lesbrief past bij Equal Pay Day, waar bewustwording over de loonkloof centraal staat. Wat betekent het dat er verschil is in loon tussen mannen, vrouwen en bi-culturele groepen? Wat is jouw mening daarover?

Met deze oefening leer je als omstander hoe je het pesten kunt stoppen. Je wordt je bewust van jouw gedrag, gedachten en gevoel en je ontdekt de gedachten, gevoelens en het gedrag van de pester en het slachtoffer. 

Bewust omgaan met een beschermde diersoort

Met deze oefening leer je wat het dilemma is tussen het beschermen van een bedreigde diersoort en de belangen van mensen. Het voorbeeld van het hol van een das onder een verzakt spoor tussen Den Bosch en Eindhoven wordt hiervoor gebruikt. 

Bewust praten over een conflict

Deze lesbrief kan gebruikt worden wanneer je een gesprek met de klas wil voeren over conflict en/of oorlog. Het bevat een gesprekstool die ingaat op de behoeftes van leerlingen: behoefte aan rust, vrede en veiligheid in een conflictsituatie van klein naar groot.

Bewust omgaan met de loonkloof,
gelijkwaardigheid en macht

Deze lesbrief past bij Equal Pay Day, waar bewustwording over de loonkloof centraal staat. Wat betekent het dat er verschil is in loon tussen mannen, vrouwen en bi-culturele groepen? Wat is jouw mening daarover?

Pesten - De omgeving
heeft de macht

Met deze oefening leer je als omstander hoe je het pesten kunt stoppen. Je wordt je bewust van jouw gedrag, gedachten en gevoel en je ontdekt de gedachten, gevoelens en het gedrag van de pester en het slachtoffer. 

Communication is key!

Met deze oefening leer je elkaar tijdens het communiceren beter kennen. Je leert elkaars normen en waarden en grenzen kennen. Je leert hoe je op een goede manier die normen, waarden en grenzen te communiceren en samen tot een oplossing te komen. Je gebruikt hierbij de Drie Stappen Methode van Pinto.

Bewust praten over LHBTI+

Met behulp van deze oefening kun je in de klas het gesprek of de discussie aangaan over het belang van LHBTI+ bespreken in de klas.

Bewuste gebeurtenissen

The Writeabout

Moodboard maken

Met deze oefening kun je leerlingen begeleiden in het omgaan met een heftige en/of betekenisvolle gebeurtenis in de maatschappij. De leerlingen besteden aandacht aan hun gevoel en behoeftes.

In deze les geef je aandacht aan creatief schrijven, ontdekkend leren, presenteren en verwerken van dat wat je leerlingen ontdekken en bedenken.

Deze les is geschikt voor alle vakken en alle onderwerpen. Laat je leerlingen informatie en afbeeldingen verzamelen over één onderwerp. Zeer geschikt voor een onderwerp dat op hen persoonlijk betrekking heeft.

Bewuste gebeurtenissen

Met deze oefening kun je leerlingen begeleiden in het omgaan met een heftige en/of betekenisvolle gebeurtenis in de maatschappij. De leerlingen besteden aandacht aan hun gevoel en behoeftes.

The Writeabout

In deze les geef je aandacht aan creatief schrijven, ontdekkend leren, presenteren en verwerken van dat wat je leerlingen ontdekken en bedenken.

Moodboard maken

Deze les is geschikt voor alle vakken en alle onderwerpen. Laat je leerlingen informatie en afbeeldingen verzamelen over één onderwerp. Zeer geschikt voor een onderwerp dat op hen persoonlijk betrekking heeft.

Pitch it!

Picture yourself

Het Project

In deze les bereiden de leerlingen zich voor en houden ze achter elkaar hun eigen pitch. Ze vertellen over zichzelf en hun toekomstdromen.

Tijdens deze les laten de leerlingen zichzelf zien aan de hand van een betekenisvolle foto. Ze ontdekken door hun verhaal over die foto de sterke eigenschappen die ze al hebben.

In deze lessenreeks van drie lessen bereiden de leerlingen zich in groepjes voor op een presentatie over een LOB-gerelateerd onderwerp. De leerlingen zijn vrij in de opdracht, en worden beoordeeld op de presentatie. Inclusief rubric.

Pitch it!

In deze les bereiden de leerlingen zich voor en houden ze achter elkaar hun eigen pitch. Ze vertellen over zichzelf en hun toekomstdromen.

Picture yourself

Tijdens deze les laten de leerlingen zichzelf zien aan de hand van een betekenisvolle foto. Ze ontdekken door hun verhaal over die foto de sterke eigenschappen die ze al hebben.

Het Project

In deze lessenreeks van drie lessen bereiden de leerlingen zich in groepjes voor op een presentatie over een LOB-gerelateerd onderwerp. De leerlingen zijn vrij in de opdracht, en worden beoordeeld op de presentatie. Inclusief rubric.

Open dagen met Padlet

Oriënteren op beroepen
en MBO opleidingen

De Grabbelkist

Dit is een interactieve werkvorm waarbij leerlingen gebruik maken van elkaars bevindingen. Deze bevindingen over de open dagen verwerken ze in Padlet. Zeer geschikt voor een online les.

De leerlingen kunnen tijdens deze les samen oriënteren op MBO opleidingen met behulp van een bekende en zeer gewaardeerde tool.

Dit is een leuke interactieve werkvorm, geschikt voor een eerste kennismakingsmoment of kennismaking met een nieuw onderwerp of het testen van leerstof die getoetst gaat worden.

Open dagen met Padlet

Dit is een interactieve werkvorm waarbij leerlingen gebruik maken van elkaars bevindingen. Deze bevindingen over de open dagen verwerken ze in Padlet. Zeer geschikt voor een online les.

Oriënteren op beroepen
en MBO opleidingen

De leerlingen kunnen tijdens deze les samen oriënteren op MBO opleidingen met behulp van een bekende en zeer gewaardeerde tool.

De Grabbelkist

Dit is een leuke interactieve werkvorm, geschikt voor een eerste kennismakingsmoment of kennismaking met een nieuw onderwerp of het testen van leerstof die getoetst gaat worden.

Voor mensen die iets willen leren

Communication is key!

Met deze oefening leer je elkaar tijdens het communiceren beter kennen. Je leert elkaars normen en waarden en grenzen kennen. Je leert hoe je op een goede manier die normen, waarden en grenzen te communiceren en samen tot een oplossing te komen. Je gebruikt hierbij de Drie Stappen Methode van Pinto.

Bewust weten wie je bent

Bewuste gebeurtenissen

Bewust leren plannen

Met deze oefening leer je jezelf pas echt goed kennen.

Met deze oefening leer je wat er is gebeurd, waar je je bewust van bent, hoe je je daarbij voelt en hoe je ermee kunt omgaan.

Deze oefening geeft je houvast in het plannen. Volgens gebruikers zeer effectief en goed te gebruiken voor je studie.

Bewust weten wie je bent

Met deze oefening leer je jezelf 
pas echt goed kennen.

Bewuste gebeurtenissen

Met deze oefening leer je wat er is gebeurd, waar je je bewust van bent, hoe je je daarbij voelt en hoe je ermee kunt omgaan.

Bewust tegen
een muur op lopen

Met deze oefening werk je op een ‘slimme’ manier aan een doel: Je begint door je te bedenken wat je wil bereiken, hoe je dat wil doen en wat het zichtbare eindresultaat is. Concreter kan het niet zijn!

Bewust leren plannen

Deze oefening geeft je houvast in het plannen. Volgens gebruikers zeer effectief en goed te gebruiken voor je studie.

Bewust tegen de muur op lopen

Bewust een doel bereiken

Bewust tot actie overgaan

Met deze oefening leer je wat je kunt doen als je je hoofd stoot. Soms letterlijk, soms figuurlijk: bijvoorbeeld vanwege een hele moeilijke opdracht, of wanneer je vindt / denkt dat je iets fout hebt gedaan.

Met deze oefening werk je op een ‘slimme’ manier aan een doel: Je begint door je te bedenken wat je wil bereiken, hoe je dat wil doen en wat het zichtbare eindresultaat is. Concreter kan het niet zijn!

Met deze oefening kom je in beweging. Je wordt je bewust van wat je wil, en je leert welke stappen je kunt zetten om eraan te beginnen.

Bewust tot actie overgaan

Met deze oefening kom je in beweging. Je wordt je bewust van wat je wil, en je leert welke stappen je kunt zetten om eraan te beginnen.

Bewust een doel bereiken

Met deze oefening werk je op een ‘slimme’ manier aan een doel: Je begint door je te bedenken wat je wil bereiken, hoe je dat wil doen en wat het zichtbare eindresultaat is. Concreter kan het niet zijn!

Bewust voorbereid zijn op een les

Deze oefening helpt je om stap voor stap te doen wat nodig is om voorbereid te zijn op een online of fysieke les.

Bewust geduldig zijn
als je het niet snapt

Bewust voorbereid zijn op een les

Bewust je mail organiseren

Tijdens de les kan het moeilijk zijn om te wachten met het stellen van een vraag. Met behulp van deze oefening kun je je vragen, opmerkingen, gedachten, meningen en overdenkingen bewaren tot het juiste moment. 

Deze oefening helpt je om stap voor stap te doen wat nodig is om voorbereid te zijn op een online of fysieke les.

Hoe ziet jouw inbox eruit? Hoeveel e-mailberichten heb je? Ben je bewust aan het organiseren? Is het georganiseerde chaos? Of is het een chaos? Met deze oefening leer je om je inbox te overzichtelijk te maken.

Bewust geduldig zijn
als je het niet snapt

Tijdens de les kan het moeilijk zijn om te wachten met het stellen van een vraag. Met behulp van deze oefening kun je je vragen, opmerkingen, gedachten, meningen en overdenkingen bewaren tot het juiste moment. 

Bewust je mailbox organiseren

Hoe ziet jouw inbox eruit? Hoeveel e-mailberichten heb je? Ben je bewust aan het organiseren? Is het georganiseerde chaos? Of is het een chaos? Met deze oefening leer je om je inbox te overzichtelijk te maken.