Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Map out verstrekt.

Respect voor de privacy van mijn cliënten en opdrachtgevers ziet Map out als een terechte maatschappelijke plicht.

Map out wil gerichte en persoonlijke service kunnen bieden en daar zijn soms persoonsgegevens voor nodig. Hierin volgt Map out de AVG/GDPR, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Ook online dienstverlening moet transparant en betrouwbaar zijn.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.

Persoonsgegevens door interactie zijn onder andere naam, adres, e-mailadres, geboortedatum,  bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. Persoonlijke data wordt niet alleen gecreëerd door interactie maar ook door technische processen zoals contactformulieren, reacties, webanalyses en insluitingen van derden.

Persoonsgegevens door interactie

1. Om offertes en facturen op te stellen zijn adresgegevens noodzakelijk. Voor contactafspraken e.d. zijn naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Voor het bieden van maatwerk zijn persoonlijke gegevens nodig.

2. De verstrekte persoonsgegevens en persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

3. Persoonsgegevens en persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verkocht noch weggegeven tegen wederdiensten. Aan Map out verstrekte persoonsgegevens en persoonlijke gegevens blijven exclusief voor Map out.

4. Wanneer een vraag gesteld wordt die wellicht door collega’s of sectorgenoten beantwoord moet worden wordt toestemming gevraagd om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.

5. Op verzoek kunnen de eigen persoonsgegevens en persoonlijke gegevens worden opgevraagd, ingezien en/of verwijderd.

6. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Persoonsgegevens door technische processen

1. WordPress – www.mapout.nl draait op WordPress. Standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke data van bezoekers.

2. Contact via contactformulier – Via de website is het mogelijk om gebruik te maken van het contactformulier. De noodzakelijke gegevens worden gebruikt om contact te hebben met de persoon en/of de organisatie die het contactformulier invult. Deze gegevens worden zo lang dit contact duurt bewaard in een register volgens de werkwijze die is opgenomen bij ‘Persoonsgegevens door interactie’ of anders verwijderd.

3. Cookies – Wanneer je de website www.mapout.nl bezoekt, worden cookies bewaard. Deze cookies bevatten geen persoonlijke data.

4. WordPress plugins – Diverse WordPressplugins verzamelen de minimale gegevens die nodig zijn voor het correct laten werken van de website. Deze gegevens worden niet door Map out bewaard maar door de betreffende plugin.

5. Om beveiligingsredenen is een lijst van plugins niet openlijk beschikbaar. Als je twijfelt over de integriteit van een gebruikte plugin of je afvraagt welke plugins jouw persoonlijke data verzamelen, neem dan contact op via suzanne@mapout.nl

Beveiliging

Er wordt alles aan gedaan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op een pc met realtime virus- en malwarebescherming. De inhoud van de website wordt beschermd door anti-hacksoftware.

GDRP geeft de cliënt/opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. 

Heb je opmerkingen/vragen over deze privacyverklaring of je eigen persoonsgegevens? Neem contact op.

Laatste wijziging op 4 april 2022