Over Map out

Map out bestaat uit twee woorden: map en out. Map komt van het woord ‘mapping’ en dat betekent ‘uitstippelen’. We stippelen een weg uit zodat jij kunt groeien. ‘Out’ betekent ‘uit’. Je loopt dus ‘uit’ de situatie waar je nu in zit en naar een pad waar je je goed bij voelt.

Met Map out ondersteun ik docenten die burgerschap geven, zodat ze hun leerlingen kunnen helpen zichzelf te overstijgen. Hierbij staat de leerling centraal. Deze ondersteuning omvat passende ondersteuning, (gast)lessen, workshops, trainingen en lesmateriaal. Het resultaat: Leerlingen die (zelf)bewust zijn, een ethische bril hebben, kunnen reflecteren en inlevingsvermogen hebben. Ze worden zich bewust van zichzelf, hun directe leefomgeving en de maatschappij. Daar worden ze sterke individuen van.

Map out bestaat uit twee woorden: map en out. Map komt van het woord ‘mapping’ en dat betekent ‘uitstippelen’. We stippelen een weg uit zodat jij kunt groeien. ‘Out’ betekent ‘uit’. Je loopt dus ‘uit’ de situatie waar je nu in zit en naar een pad waar je je goed bij voelt.

Met Map out ondersteun ik docenten die burgerschap geven, zodat ze hun leerlingen kunnen helpen zichzelf te overstijgen. Hierbij staat de leerling centraal. Deze ondersteuning omvat passende ondersteuning, (gast)lessen, workshops, trainingen en lesmateriaal. Het resultaat: Leerlingen die (zelf)bewust zijn, een ethische bril hebben, kunnen reflecteren en inlevingsvermogen hebben. Ze worden zich bewust van zichzelf, hun directe leefomgeving en de maatschappij. Daar worden ze sterke individuen van.

Over mij

Mijn naam is Suzanne de Graaf en ik woon in Den Bosch. Ik heb veertien jaar ervaring in het onderwijs op heel veel verschillende vlakken: van het begeleiden van leerlingen in het VO tot het geven van lessen burgerschap in het mbo. Ik heb gewerkt als decaan, als coördinator en als projectmanager. Ook heb ik veel lesmateriaal ontwikkeld: oefeningen, lesmodules en een lesmethode: ‘Overal burgerschap‘. Vanuit de werkwijze van omgangskunde werk ik samen met scholen aan een krachtig leeraanbod voor burgerschapsonderwijs, zodat de leerlingen echt in hun kracht leren te staan. Ik werk vanuit een visie waarin psychologie, pedagogiek, onderwijs en maatschappij sterk met elkaar verweven zijn, waarbij de leerling als persoon zich verhoudt tot de maatschappij. In een gesprek met de school kan snel schakelen en makkelijk de kern uit een verhaal halen. Dat maakt een samenhangend, kernachtig en passend aanbod mogelijk.

Kennis en vaardigheden up-to-date houden vind ik heel belangrijk. Tot nu toe heb ik mijn kennis en vaardigheden gehaald uit de opleidingen docent omgangskunde en docent maatschappijleer. Dit heb ik aangevuld met de cursussen Toegepaste Psychologie en workshops: Vanuit Expertisepunt burgerschap, Stichting school en veiligheid, Rutgers, de Anne Frank stichting over het creatief schrijven en dat inzetten in je lessen, het creëren van een veilige(re) omgeving in een groep, Eergerelateerd geweld en huwelijksdwang, Internationale betrekkingen, lesgeven over de holocaust en uitleggen over de verschillende rollen: dader, slachtoffer, bystander en helper, leerstrategieën van Kolb en Vermunt, Customer Validation en overleggen met behulp van de Consent methodiek. En ik ben zeker nog niet uitgeleerd! Momenteel werk ik aan mijn kennis, vaardigheden en houdingen m.b.t. de journalistiek!