Over Map out

Map out bestaat uit twee woorden: map en out. Map komt van het woord ‘mapping’ en dat betekent ‘uitstippelen’. We stippelen een weg uit zodat jij kunt groeien. ‘Out’ betekent ‘uit’. Je loopt dus ‘uit’ de situatie waar je nu in zit en naar een pad waar je je goed bij voelt.

Met Map out ondersteun ik docenten die burgerschap geven, zodat ze hun leerlingen kunnen helpen zichzelf te overstijgen. Hierbij staat de leerling centraal. Deze ondersteuning omvat passende ondersteuning, (gast)lessen, workshops, trainingen en lesmateriaal. Het resultaat: Leerlingen die (zelf)bewust zijn, een ethische bril hebben, kunnen reflecteren en inlevingsvermogen hebben. Ze worden zich bewust van zichzelf, hun directe leefomgeving en de maatschappij. Daar worden ze sterke individuen van.

Map out bestaat uit twee woorden: map en out. Map komt van het woord ‘mapping’ en dat betekent ‘uitstippelen’. We stippelen een weg uit zodat jij kunt groeien. ‘Out’ betekent ‘uit’. Je loopt dus ‘uit’ de situatie waar je nu in zit en naar een pad waar je je goed bij voelt.

Met Map out ondersteun ik docenten die burgerschap geven, zodat ze hun leerlingen kunnen helpen zichzelf te overstijgen. Hierbij staat de leerling centraal. Deze ondersteuning omvat passende ondersteuning, (gast)lessen, workshops, trainingen en lesmateriaal. Het resultaat: Leerlingen die (zelf)bewust zijn, een ethische bril hebben, kunnen reflecteren en inlevingsvermogen hebben. Ze worden zich bewust van zichzelf, hun directe leefomgeving en de maatschappij. Daar worden ze sterke individuen van.

Over mij

Mijn naam is Suzanne de Graaf en ik woon in Den Bosch. Ik heb meer dan tien jaar ervaring in het onderwijs op heel veel verschillende vlakken: van het begeleiden van leerlingen in het VO tot het geven van lessen burgerschap in het mbo. Ik heb gewerkt als decaan, als coördinator en als projectmanager. Ook heb ik veel lesmateriaal ontwikkeld: oefeningen, lesmodules en een lesmethode: ‘Overal burgerschap‘. Vanuit de werkwijze van omgangskunde werk ik samen met scholen aan een krachtig leeraanbod voor burgerschapsonderwijs, zodat de leerlingen zo sterk mogelijk in hun schoenen kunnen komen te staan. Ik werk vanuit een visie waarin psychologie, pedagogiek, onderwijs en maatschappij sterk met elkaar verweven zijn. Deze onderwerpen behandel ik vanuit het perspectief van de persoon, van de persoon in de groep en vanuit de persoon in de maatschappij. Zo bied ik een breed palet aan met veel mogelijkheden. Alles bij elkaar maakt dat ik snel kan schakelen en makkelijk de kern uit een verhaal kan halen, waardoor ik een gericht, passend en effectief aanbod kan geven.

Kennis en vaardigheden up-to-date houden vind ik heel belangrijk. Tot nu toe heb ik mijn kennis en vaardigheden gehaald uit de opleidingen docent omgangskunde, docent maatschappijleer en onderwijsassistent. Dit heb ik aangevuld met de cursussen Toegepaste Psychologie en workshops: Vanuit Expertisepunt burgerschap, Stichting school en veiligheid, Rutgers, de Anne Frank stichting over het creatief schrijven en dat inzetten in je lessen, het creëren van een veilige(re) omgeving in een groep, Eergerelateerd geweld en huwelijksdwang, Internationale betrekkingen, Lesgeven over de holocaust en uitleggen over de verschillende rollen: dader, slachtoffer, bystander en helper, leerstrategieën van Kolb, Customer Validation en overleggen met behulp van de Consent methodiek.

Omgangskunde

Een omgangskundedocent wordt op een school gezien als de expert voor leerlingen met extra leerbehoeften, veranderingsprocessen en op een MBO opleiding waar veel sociale vakken worden gegeven. Denk dan aan ontwikkelingspsychologie, agogiek, pedagogiek, loopbaanbegeleiding en burgerschap. En omgangskunde is ook breed. Juist omdat het zo ingaat op het sociaal-emotionele stuk van het leren, kan een docent omgangskunde andere docenten adviseren in het begeleiden van leerlingen en hun veranderproces. De ‘core business’ van de omgangskundedocent is dus het lesgeven, begeleiden, trainen en coachen van leerlingen bij vraagstukken op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk niveau. Heb je interesse in de kennis en kunde van omgangskunde? Zie dan hieronder de link naar de Kennisbasis.

Omgangskunde

Een omgangskundedocent wordt op een school gezien als de expert voor leerlingen met extra leerbehoeften, veranderingsprocessen en op een MBO opleiding waar veel sociale vakken worden gegeven. Denk dan aan ontwikkelingspsychologie, agogiek, pedagogiek, loopbaanbegeleiding en burgerschap. En omgangskunde is ook breed. Juist omdat het zo ingaat op het sociaal-emotionele stuk van het leren, kan een docent omgangskunde andere docenten adviseren in het begeleiden van leerlingen en hun veranderproces. De ‘core business’ van de omgangskundedocent is dus het lesgeven, begeleiden, trainen en coachen van leerlingen bij vraagstukken op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk niveau. Heb je interesse in de kennis en kunde van omgangskunde? Zie dan hieronder de link naar de Kennisbasis.