Samenwerking

De Onderwijsacademie is een initiatief dat zich inzet voor goed onderwijs door middel van professionalisering. Map out verzorgt een e-learning en trainingen op maat voor VO scholen met betrekking tot burgerschapsonderwijs.

De Onderwijsacademie is een initiatief dat zich inzet voor goed onderwijs door middel van professionalisering. Map out verzorgt een e-learning en trainingen op maat voor VO scholen met betrekking tot burgerschapsonderwijs.

The Rights Forum is een kenniscentrum, opgericht door Dries van Agt, dat zich inzet voor een rechtvaardig en duurzaam Nederlands beleid m.b.t. de kwestie Israël Palestina. In samenwerking met The Rights Forum zorgt Map out voor passend lesmateriaal voor het VO.

SKB Nederland is een samenwerkingsverband voor kansengelijkheid en goed burgerschapsonderwijs. Map out zorgt voor een gestructureerd en gestroomlijnd leeraanbod van alle samenwerkingspartners.

Samen met Creathlon, een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in burgerschap, zorgt Map out voor nieuw betekenisvol lesmateriaal in het kader van het thema Arm en rijk voor de Why methode.

The Rights Forum is een kenniscentrum, opgericht door Dries van Agt, dat zich inzet voor een rechtvaardig en duurzaam Nederlands beleid m.b.t. de kwestie Israël Palestina. In samenwerking met The Rights Forum zorgt Map out voor passend lesmateriaal voor het VO.

SKB Nederland is een samenwerkingsverband voor kansengelijkheid en goed burgerschapsonderwijs. Map out zorgt voor een gestructureerd en gestroomlijnd leeraanbod van alle samenwerkingspartners.

Samen met Creathlon, een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in burgerschap, zorgt Map out voor nieuw betekenisvol lesmateriaal in het kader van het thema arm en rijk voor de Why methode.

Dr. Mollercollege

Het Dr. Mollercollege is een school voor havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Map out ondersteunt het Dr. Mollercollege door het structureren en concreet maken van het aanwezige burgerschapsonderwijs en door dit betekenisvol te maken in het geheel van het samenhangende onderwijs. 

Map out heeft in samenwerking met Uitgeversgroep de lesmethode Overal Burgerschap gerealiseerd. Deze gaan samen met actuele lesmodules zoals ‘Discriminatie’.  Uitgeversgroep is een uitgeverij voor en door docenten. Dat zorgt voor onderwijs waar je zeker iets aan hebt!

Ondernemend onderwijs werkte samen met scholen en organisaties maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Map out gaf bijvoorbeeld tijdens de Bossche Talentschool een workshop aan leerlingen over talent!

Dr. Mollercollege

Het Dr. Mollercollege is een school voor havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Map out ondersteunt het Dr. Mollercollege door het structureren en concreet maken van het aanwezige burgerschapsonderwijs en door dit betekenisvol te maken in het geheel van het samenhangende onderwijs. 

Map out heeft in samenwerking met Uitgeversgroep de lesmethode Overal Burgerschap gerealiseerd. Deze gaan samen met actuele lesmodules zoals ‘Discriminatie’.  Uitgeversgroep is een uitgeverij voor en door docenten. Dat zorgt voor onderwijs waar je zeker iets aan hebt!

Ondernemend onderwijs werkte samen met scholen en organisaties maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Map out gaf bijvoorbeeld tijdens de Bossche Talentschool een workshop aan leerlingen over talent!

Map out begeleidt studenten van Fontys Pedagogiek in het doen van onderzoek met betrekking tot de leerwensen en leerverwachtingen van leerlingen in het aanbod van burgerschapsonderwijs.

Map out legt als ‘Educatieve Makelaar’ de verbinding tussen het Primair Onderwijs en educatieve partners die leermateriaal en / of kundige gastdocenten. Een opdracht vanuit het concept ‘Niet stapelen maar vervangen’.

Map out biedt d.m.v. coördinerende en uitvoerende taken, de leerlingen van 2College Durendael begeleiding tijdens de corona maatregelen.

NTI

Map out heeft in samenwerking met het NTI een lesmodule ontwikkeld voor de opleidingen MBO niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn en een schriftelijke toets voor MBO niveau 4 Social Work.

Map out legt als ‘Educatieve Makelaar’ de verbinding tussen het Primair Onderwijs en educatieve partners die leermateriaal en / of kundige gastdocenten. Een opdracht vanuit het concept ‘Niet stapelen maar vervangen’.

Map out begeleidt studenten van Fontys Pedagogiek in het doen van onderzoek met betrekking tot de leerwensen en leerverwachtingen van leerlingen in het aanbod van burgerschapsonderwijs.

NTI

Map out heeft in samenwerking met het NTI een lesmodule ontwikkeld voor de opleidingen MBO niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn en een schriftelijke toets voor MBO niveau 4 Social Work.

Een samenwerking aangaan?

Zoek je iemand die kan ondersteunen bij het inbedden van burgerschapsonderwijs, ontwikkelen van lesmateriaal, lesgeven en/of coachen? 
Dan is Map out mogelijk interessant.

Een samenwerking aangaan?

Zoek je iemand die kan ondersteunen bij het ontwikkelen van lesmateriaal? Neem contact op via de contactpagina voor een kennismaking. Of klik hier om te zien wat Map out verder nog te bieden heeft!