Bewust tegen de muur
op lopen

Omgaan met jouw tegenslagen

Inleiding

Dit is een opdracht voor jou. Doe deze opdracht als je je hoofd tegen de muur hebt gestoten. Of als het pijn doet. Of als een opdracht niet-normaal moeilijk is. Of als je moeder / vriend / vriendin / zusje vervelend heeft gedaan. Of….

Met deze opdracht bereik je het volgende:

 • Inzicht in wat er pijn doet in een tegenslag;
 • Inzicht in waarom het pijn doet;
 • Inzicht in wat je nodig hebt en wat helpt;
 • Zorgen voor de dingen die je nodig hebt en die helpen.

Doelgroep:
VO, MBO

Tijd:
50 – 60 minuten

Nodig:

Opdracht 1: Laten we beginnen!

Wat is de situatie?

 1. Neem het lijntjespapier en schrijf ‘Opdracht 1‘ voor de kantlijn. Omschrijf zo volledig mogelijk wat de situatie is. Denk bijvoorbeeld aan: wat je deed, wat de anderen deden of zeiden, hoe de omgeving eruit zag, wie er aanwezig waren, hoe je je voelde, wat je dacht, etc. 

Opdracht 2: Jouw ervaring van de situatie

 1. Schrijf ‘opdracht 2‘ voor de kantlijn en beantwoord de volgende vragen.
 2. Wat was er pijnlijk aan die situatie?
 3. Waar deed het precies pijn? Denk aan: letterlijk je been, je arm, je buik, je hoofd, etc. Figuurlijk: je hart.
 4. Wat voor gevoelens heb je? Denk aan: verdriet, boosheid, teleurstelling of ongemak. Tip: Kijk op het schema met emoties hieronder.
 5. Denk nog eens terug aan de situatie die je hebt meegemaakt en het gevoel dat je daarna krijgt. Waarom voel je dit?

Omgaan met jouw tegenslagen

Opdracht 3: Van negatieve emoties naar positieve emoties

 1. Bekijk de volgende video. Hierin wordt uitgelegd wat negatieve gevoelens met je kunnen doen. Ook wordt uitgelegd hoe je met je gevoelens kunt omgaan.

Wat zijn negatieve emoties?
Negatieve emoties zijn emoties (of gevoelens) die je voor jouzelf niet zo fijn voelen. Deze emoties ontstaan nadat je een vervelende gebeurtenis hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld: iemand voelt verdriet nadat hij heeft gezien dat zijn ouders ruzie maken. Dit voorbeeld kun je ook in de video terugzien.
Mensen hebben de neiging om negatieve gevoelens weg te stoppen of willen er niet aan denken. Dat zorgt ervoor dat ze extra last hebben van deze emoties.

Mensen kunnen hetzelfde ervaren bij een tegenslag. Dus wanneer je tegen de muur op loopt. 

Wat kunnen negatieve emoties met je doen?
Die negatieve gevoelens kunnen ervoor zorgen dat je je extra naar voelt en dat je meer in je schulp kruipt. Dat betekent dat je minder meekrijgt van wat er in je omgeving gebeurt.

Hoe kun je omgaan met negatieve emoties?
Je kunt goed omgaan met negatieve emoties door te accepteren dat ze er zijn. Je mag je verdrietig, bang, boos of beschaamd zijn. Als je je emoties accepteert, dan zul je merken dat ze verminderen en op een gegeven moment verdwijnen. En dan is er weer ruimte voor nieuwe ervaringen en andere emoties. Je kunt je ook weer richten op je omgeving. 

Tips om te kunnen omgaan met negatieve emoties

 • Accepteer dat ze er zijn;
 • Schrijf het op;
 • Maak een tekening;
 • Wandel of ren een stukje;
 • Praat erover met iemand die je vertrouwt;
 • Heb je positieve emoties? Sta erbij stil! Fijn om deze emoties ook te voelen.

Bijlage: Schema met emoties

Uitgeput

Verbaasd

Teleurgesteld

Vermeid

Verward

Verdrietig

Gefrustreerd

Zenuwachtig

Weemoedig

Geïrriteerd

Onzeker

Machteloos

Boos

Bang

Afwezig

Ongeduldig

Beschaamd

Moedeloos

Minachtend

Ongemakkelijk

Onverschillig

Jaloers

Schuldig

Betrapt

Onrustig

Verontrust

Getergd

Bezorgd

Bedroefd

Niets

Geschrokken

Alleen

Ontredderd

Gespannen

 

 

Bron

Minddistrict Nederlands. (2018). Voluit leven – negatieve gevoelens leren accepteren. Verkregen van: https://www.youtube.com/watch?v=4GCGKD4qMQA