Nieuwe kerndoelen voor burgerschap

De concept kerndoelen voor burgerschap in het #primaironderwijs en de onderbouw van het #voortgezetonderwijs zijn bekend! Ze zijn door het SLO aangeboden aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit zijn de concept kerndoelen:

👉 Domein A Schoolcultuur:

Kerndoel 1 Schoolcultuur
De school draagt zorg voor een democratische cultuur

👉 Domein B Samenleven en democratie, verdeeld in:

Kerndoel 2 Diversiteit
De leerling handelt respectvol vanuit kennis over een diverse samenleving.

Kerndoel 3 Democratische waarden
De leerling geeft aan hoe diens handelen verbonden is met democratische waarden.

Kerndoel 4 Maatschappelijke betrokkenheid
De leerling verkent verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan de samenleving.

Kerndoel 5 Democratische betrokkenheid
De leerling verkent hoe die democratisch handelen binnen de democratische rechtsstaat kan vormgeven.

👉 Domein C Maatschappelijke vraagstukken

Kerndoel 6 Maatschappelijke vraagstukken
De leerling weegt af welke mogelijkheden die heeft om ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken te handelen.

In deze kerndoelen zit verweven hoe leerlingen zich oriënteren op schaal van het individu, het collectief en planetaire schaal.

De conceptkerndoelen zijn ontwikkeld door een kerndoelenteam bestaande uit leraren po en vo, vakexperts en curriculumexperts onder leiding van een procesregisseur, en bijgestaan door een advieskring.

Wat een ontzettend duidelijke, samenhangende bijdrage is dit. Aan de hand van deze concept kerndoelen kan verder gewerkt worden aan meer en beter burgerschapsonderwijs voor onze leerlingen.

💡 Meer informatie: SLO Conceptkerndoelen Burgerschap

Houd de website en LinkedIn in de gaten. Map out gaat aan de slag met deze prachtige kerndoelen, om het aanbod voor burgerschap in het voortgezet onderwijs nog krachtiger te maken. Meer weten?

💡Aanbod burgerschap op deze website