Burgerschap in the making!

Yessssss! Het is zover!

In het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs mag burgerschap een meer prominente plek innemen. Waarom is dat goed? Omdat leerlingen op deze manier meer bewust worden van zichzelf, hun omgeving en de maatschappij. Er is meer ruimte voor eigenaarschap, omgang met zichzelf en elkaar en een democratisch gedachtegoed.

Voor docenten betekent het dat ze tools hebben om mee te werken en te toetsen.

En ik mag daaraan bijdragen! De overeenkomst met de Uitgeversgroep is getekend. Dank aan Jeroen van Esch! Dus nu aan de slag met het schrijven. Echt super gaaf! Zin in! Blijf volgen! www.mapout.nl.

#burgerschap #VO #verbinding #omgangskunde #ontwikkelen #leren #diversiteit #eigenaarschap #democratie #communicatie #letsconnect #scholieren #schrijven #dankbaarheid