Bewust praten over LHBTI+

Doelgroep: vmbo, havo, vwo onderbouw

Tijd: 50 minuten

Nodig: Een klassenopstelling waarin je een veilig gesprek kunt voeren, afhankelijk van wat de groep prettig vindt.

Inleiding

Om je gezond te kunnen ontwikkelen, heb je het nodig om je vrij te kunnen uiten. Je ontdekt je identiteit in de levensfase van basisschool kind. Als je er niet vrij over kunt praten, zou je ontwikkeling kunnen beperkt kunnen worden. In het kader hiervan staan hieronder een aantal stellingen die je per effect kunt bespreken met de klas. Je kunt deze effecten bespreken door middel van een discussie met een stelling of een klassengesprek met een vraag. Laat vooraf onderstaande video van de NOS zien: ‘. Geef daarna een korte samenvatting en behandel de vragen die uit de groep komen.

Oefening 1: Discussie met stelling

Behandel de volgende stellingen met de groep.

1. Als ik mijn mening mag uiten, beperk ik daar iemand mee die iets anders vindt.
2. Ik mag altijd zeggen wat ik vind.
3. Ik mag er zijn zoals ik ben.
4. Iedereen moet kunnen horen wat ik vind.
5. Een land mag zelf bepalen wat de regels zijn, ook al beperken ze daarmee de vrijheid van mensen.
6. Een docent mag niet altijd zeggen wat hij of zij vindt.
7. Een school moet altijd zorgen voor veiligheid van alle leerlingen, ook al is de school het niet eens met wie een leerling is.
8. Een school moet het ouders laten weten als een leerling spreekt over homoseksualiteit.
9. Op school leer je alleen over rekenen, taal, geschiedenis en wereldoriëntatie. De rest van alle dingen moet je van je ouders leren.

Oefening 2: Gesprek met een vraag

Behandel de volgende vragen met de leerlingen.

1. Is de school altijd een veilige plek om over je geaardheid te kunnen praten?
2. Wanneer is de school voor jou een veilige plek om te kunnen zijn wie je bent?
3. Moeten je ouders altijd weten wie je bent?
4. Wat kan jij doen om school een veilige plek te maken voor jezelf en voor iedereen?
5. Moeten school en ouders samenwerken om jou veilig te kunnen opgroeien?
6. Moeten ouders iets te zeggen

Het artikel

Op 27 maart 2022 stond er een artikel op de NOS over het bespreken van gender en geaardheid in de klas. Het begon met ‘In een aantal Amerikaanse staten wordt wetgeving voorbereid die scholen verbiedt met kinderen over gender of seksuele geaardheid te praten’ Die wet betekent dat ‘met kinderen tot negen jaar niet mag worden gepraat over gender, geaardheid, seksualiteit en LHBTI onderwerpen’. ‘Met oudere kinderen mag dat wel, maar dan wel op een manier die past bij de leeftijd van de kinderen.’

Bron:
De Vries, M. (27 maart 2022). In Florida is het straks taboe om op de basisschool over gender te praten. Verkregen van: https://nos.nl/artikel/2422877-in-florida-is-het-straks-taboe-om-op-basisschool-over-gender-te-praten.

Copyright © Map out, alle rechten voorbehouden.