Israël Palestina deel 1: Introductie

Doelgroep:
VO (vanaf leerjaar 3)

Tijd:
50 – 60 minuten

Leerdoelen:

 • Je kunt uitleggen waarom de situatie in Israël Palestina een kwestie is.
 • Je kunt uitleggen wat de kwestie Israël Palestina inhoudt.

Inleiding: De situatie Israël Palestina

Deze les gaat over de situatie van Israël en Palestina. De situatie wordt ook wel kwestie genoemd. Dat komt omdat de situatie niet echt een oorlog is, waarmee er met wapens werd gevochten. Maar een jarenlang conflict waarbij er op verschillende manieren land wordt geclaimd. Daar wordt eens in de zoveel tijd wel geweld bij gebruikt.

De laatste maanden heb je daar veel over kunnen horen. Een korte uitleg daarvan kun je zien in de volgende video van de Universiteit van Nederland.

Oefening 1: De situatie Israël Palestina

Beantwoord de volgende vragen.

 1. Na de Eerste Wereldoorlog hebben de Britten iets aan de joodse gemeenschap beloofd. Wat was die belofte?
 2. Wat was hierbij de voorwaarde van de Britten?
 3. Wat was in 1937 de oplossing van de Britten voor Palestina?
 4. Hoe reageerden de joodse mensen en Arabische mensen daarop?
 5. In welk jaar riepen de Joden de staat Israël uit?
 6. Hoe herdenken de Palestijnen en Joden dat jaar?
 7. Hoe gingen Israël en de Arabische landen daaromheen met elkaar om?
 8. Wat mag er niet volgens het Internationaal recht?
 9. De Palestijnen kwamen met twee groepen in opstand tegen Israël. Hoe heten deze twee groepen?
 10. Waar gaat het om in het conflict tussen Israël en Palestina?
  1. Het is een religieus conflict tussen moslims, christenen en Israëlische staatsburgers.
  2. Het is een conflict om grondgebied.
 11. Vul in de zinnen aan: minder gebied | meer gebied
  1. Israël kreeg na iedere afspraak:…..
  2. Palestina kreeg na iedere afspraak:……
 12. Maak de juiste combinaties.

Wie?

Wat deden ze?

Hamas

verweet Israël dat zij de Palestijnse gebieden nog steeds als bezet gebied behandelde.

Israël

verweet de PLO dat zij Hamas onvoldoende onder controle had.

PLO

bleef Israël bestrijden met aanslagen.

De antwoorden van de vragen staan onder de volgende tekst.

Lessen Israël Palestina deel 2 en 3: Kort geding tegen de Nederlandse staat

Eind 2023 hebben een aantal maatschappelijke organisaties een kort geding tegen de Nederlandse staat aangespannen. Dat betekent dat de Nederlandse staat een verantwoording moeten geven voor de rechter. Dit proces duurt een paar maanden. Op het moment van het eerste deel van deze introductieles is de uitslag nog niet bekend. In deel 2 en 3 van de lessen Israël Palestina leer je meer over het kort geding.

Oefening 1: De antwoorden

 1. Na de Eerste Wereldoorlog hebben de Britten iets aan de organisatie van Europese Joden beloofd. Wat was die belofte?
  Antwoord: Dat de joodse gemeenschap zich mocht vestigen in Palestina.
 2. Wat was hierbij de voorwaarde van de Britten?
  1. Antwoord: Dat het niet ten koste mocht gaan van het inheemse volk (de Palestijnen).
 3. Wat was in 1937 de oplossing van de Britten voor Palestina?
  Antwoord: Om Palestina op te delen in een Joods deel en een Arabisch deel.
 4. Hoe reageerden de joodse mensen en Arabische mensen daarop?
  Antwoord: De joodse mensen waren enthousiast maar de Arabische mensen reageerden verontwaardigd (verdrietig, boos, …) en wezen het voorstel af.
 5. In welk jaar riepen de Joden de staat Israël uit?
  Antwoord: In 1948.
 6. Hoe herdenken de Palestijnen en Joden dat jaar?
  Antwoord: Palestijnen: De Nakba (de ramp) | Joden: De bevrijding
 7. Hoe gingen Israël en de Arabische landen daaromheen met elkaar om
  Antwoord: De Arabische landen om Israël heen vonden het niet eerlijk dat er zo met de Palestijnen werd omgegaan, en begonnen een oorlog met Israël. Later, in 1967, heeft Israël gebieden in de omringende landen bezet. De Arabische landen konden deze gebieden terugkrijgen. Maar over het bezette gebied in Israël zelf kon niet worden onderhandeld. De Arabische landen bleven zich daarom vijandig opstellen.
 8. Wat mag er niet volgens het Internationaal recht?
  Israël heeft nederzettingen in Palestijns gebied neergezet. Dat mag niet.
 9. De Palestijnen kwamen met twee groepen in opstand tegen Israël. Hoe heten deze twee groepen?
  De PLO en Hamas. Deze groepen heten ook wel verzetsgroepen.
 10. Waar gaat het om in het conflict tussen Israël en Palestina?
  A: Het is een religieus conflict tussen moslims, christenen en Israëlische staatsburgers.
  B: Het is een conflict om grondgebied. (juiste antwoord)
 11. Vul in de zinnen aan: minder gebied | meer gebied
  1. Israël kreeg na iedere afspraak: meer gebied.
  2. Palestina kreeg na iedere afspraak: minder gebied.
 12. Maak de juiste combinaties:

Wie?

Wat deden ze?

Hamas

bleef Israël bestrijden met aanslagen.

Israël

verweet de PLO dat zij Hamas onvoldoende onder controle had.

PLO

verweet Israël dat zij de Palestijnse gebieden nog steeds als bezet gebied behandelde.

Bron

Universiteit van Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=7wyEAK7STy8