The Writeabout

Inleiding

De titel van deze activiteit is in het Engels, omdat hij officieel is bedacht door Evan Nichols. Dit is een docent die Engels geeft in de Verenigde Staten.

Dit is een schrijfmarathon. Het is een activiteit die meestal een halve dag of misschien wel de hele dag duurt. Je gaat met je leerlingen op pad en laat hen schrijven over wat de omgeving met hen doet. De vorm, de lengte, de inhoud en de uitkomst mogen ze zelf bepalen. Als hun tekst af is delen ze het met elkaar. En ze luisteren naar elkaar met open houding. Dit is ten gunste van hun taalvaardigheid (schrijfvaardigheid, leesvaardigheid), creativiteit, waarnemen en ook van hun sociale vaardigheden (luisteren naar elkaar, waardering geven, open staan voor nieuwe verhalen en inzichten, met aandacht en zorg en zonder oordeel).

Doelgroep:
havo, vwo en mbo

Tijd:
halve ochtend of middag

Nodig:
Een aantekeningenboek en een pen, een laptop of tablet (hier kunnen de leerlingen ook zelf voor zorgen)

Leerdoelen

 • De leerlingen kunnen met behulp van een opdracht een tekst bedenken en schrijven.
 • De leerlingen kunnen met open houding luisteren naar elkaar.
 • De leerlingen kunnen een zelfgeschreven tekst voordragen aan een groep.

Activiteit 1: Start met instructie in het klaslokaal

 1. Kies met elkaar een specifieke locatie. Dit is bijvoorbeeld de bibliotheek, het park, een tuin, een museum of een café.
 2. Ga daar naartoe met de hele groep.
 3. Lees en bespreek aldaar met de hele groep inspirerende gedichten, verhalen, etc.
 4. Maak groepjes van drie tot vijf leerlingen of laat hen zelf deze groepjes maken.
 5. Leg uit dat de leerlingen gaan werken volgens de basiswijze: ‘Loop, schrijf en deel’.
 6. Laat de leerlingen op hun locatie eerst zelf schrijven (ong. 30 minuten).
 7. Laat de leerlingen hun werk vervolgens met elkaar delen (ong. 30 minuten).
 8. Laat de leerlingen elkaar bedanken voor het mogen delen van en luisteren naar elkaars werk.
 9. Herhaal dit proces zo vaak mogelijk en op zoveel mogelijk verschillende locaties.
 10. Verzamel met de hele groep op een mooie, sfeervolle plek en gun een aantal leerlingen (met het mooiste werk) nog wat aandacht.

Belangrijk: Leerlingen kunnen tijdens het luisteren geneigd zijn om gelijk hun mening te geven. Laat de leerlingen daarom proberen om juist te luisteren zonder oordeel en te bedanken voor elkaars werk.

The Writeabout

Wandel, schrijf en deel

De opdracht in het kort: De ABC's

  1. Wandel en praat: Luister en kijk om je heen en verzamel materiaal.
  2. Ga zitten en schrijf in stilte: Een gedicht, een lied, dagboek, brief, verhaal, beschrijving, etc.
  3. Verzamel en deel met je groep: Stop met schrijven! Respecteer elkaar en luister naar elkaar.

De opdracht in het lang: Wanneer je aankomt bij de locatie…

Stap 1:
Zoek een rustige plek om te zitten. Dit is een plek waar je individueel kunt schrijven en waar je niet gaat praten.

Stap 2:
Begin met schrijven. Waarover? Hieronder staan een aantal ideeën:

 1. Personificatie: Kies een voorwerp bij jou in de buurt en schrijf alsof jijzelf dat voorwerp bent. Wat zou het voorwerp zeggen?
 2. ‘In Media Res.’: Dat is Latijn voor ‘in het midden van alles’. Denk aan een herinnering / verhaal aan de hand van iets wat je in je omgeving ziet en schrijf alsof je middenin het verhaal zit. Bijvoorbeeld: ‘Opeens viel de hond mij aan!’ of: ‘Ik schoot de bal recht op het doel af..’ of: ‘Ze sloeg met haar vuist op het aanrecht en schreeuwde!’
 3. Subtiel afluisteren: Wanneer je iets van een gesprek hebt opgevangen of iets wat je gezien hebt in je omgeving. Schrijf die opmerking op als eerste zin en schrijf daarop verder: verzonnen of echt gebeurd. Bijvoorbeeld: dat iemand zegt dat hij verliefd is op….. Wat gebeurt er dan verder in dit liefdesverhaal: feitelijk of verzonnen, grappig of serieus, gebaseerd op die gebeurtenis. Of schrijf er bijvoorbeeld een lied over.
 4. Beschrijving: Zoek een afbeelding bij een bepaald woord. Kijk er een tijdje naar en beschrijf het met heel veel details: hoe meer, hoe beter. Dit kan helpen bij het zoeken naar een bepaalde herinnering of om een Personificatie te schrijven (zoek het woord op als je niet weet wat dat betekent!). Als je geen details meer kunt bedenken, bedenk je dan een nieuwe afbeelding / een nieuw persoon / een nieuw voorwerp om te beschrijven.
 5. Dagboek: Het kan zijn dat de omgeving jou op dit moment niet zo inspireert, omdat er iets binnenin jou afspeelt wat alle aandacht opslokt. Neem dit moment om daarover te schrijven. Schrijf op wat er gebeurd is en waar je aan denkt. Als je dit deelt, kun je de stukken van je verhaal die je niet wil delen weglaten of overslaan.
  1.  

Voorbeelden van de soorten verhalen die je in een situatie kunt gebruiken

 1. Personificatie. Kies een voorwerp en geef het een stem. Wat zou het zeggen als het ineens een toespraak aan de groep zou geven?
 2. Op een voetbalveld: In Media Res. Dat is Latijn voor ‘in het midden van alles’. Denk aan een herinnering van een veld of een park. Begin met schrijven in het midden van die gebeurtenis. ‘De bal kwam van mijn voet, maakte een sliding in de lucht…’.
 3. Tuin: Beschrijving. Teken of schilder woorden. Zoals een schilderaar naar een bloem of een voorwerp kijkt, en eraan werkt om het juiste schilderij te krijgen. Probeer om woorden te gebruiken die de juiste kern raakt van datgene wat je ziet.
 4. Uitzicht: Subtiel afluisteren of gedicht: Terwijl je over het schoolplein loopt en luistert naar wat er om je heen wordt verteld. Probeer een dialoog in jouw verhaal te laten leven. Kijk bijvoorbeeld ook naar boodschappen en woorden op de muren van het schoolgebouw, flyers, achtergelaten afval, wat dan ook. Het is allemaal inspiratie. Gebruik het om te schrijven.

Stap 3:
Ga verder in jouw groepje, ergens weg van de andere groepjes.

Stap 4:
Deel met je groepsleden wat je hebt geschreven.  Lees hardop en duidelijk, zodat je groepsleden het goed kunnen verstaan. Als je buiten zit kan het namelijk lawaaierig zijn. Wanneer je luistert naar het verhaal van je groepsleden, doe dat dan met een open, milde houding en met respect. Bedank elkaar voor het delen van het verhaal.

Een voorbeeld van een gedicht

Ik zit op de koele stenen
Het beekje gorgelt

Het blokkeert de geluiden van het verkeer
Alles is stil
Alleen het potlood, het papier en ik
Ontspannen
Kalm
Ik hoor dat het beekje zegt…
Dit is geluk

Maya, 9 jaar

Meer over Map out