Pitch it!

Inleiding

Tijdens deze activiteit gaan de leerlingen in 1 minuut vertellen over de belangrijkste punten van het door hen gekozen onderwerp. Dit onderwerp heeft betrekking op burgerschap. Dit doen ze, om zich er bewust van te worden wat voor hen persoonlijk de belangrijkste kenmerken zijn van hun onderwerp. Op die manier leren de leerlingen op een speelse manier kort en bondig vertellen wat voor hen waardevol / belangrijk is m.b.t. hun kijk op burgerschap. Deze activiteit moet eerst worden voorbereid en daarna gepresenteerd.

Doelgroep:
VMBO leerlingen leerjaar 3 en 4

Nodig:
1 instructieblad per leerling (zie volgende pagina)

Tijdsindicatie:
1 minuut x het aantal lln in de klas + 15 minuten voorbereidingstijd (maak een inschatting van hoeveel tijd de leerlingen nodig hebben)

Leerdoelen

 • De leerling kan de kernpunten uit het door hem / haar gekozen onderwerp selecteren.
 • De leerling kan in 1 minuut in een lopend verhaal aangeven wat voor hem / haar die kernpunten zijn en dit beargumenteren.

Instructie docent

 1. Vertel dat deze les gaat over de belangrijkste kenmerken die zij kunnen bedenken m.b.t. een onderwerp bij burgerschap.
 2. Vertel dat de leerlingen gaan pitchen over een onderwerp dat zij gekozen hebben. Pitchen is in 1 minuut vertellen over de belangrijkste punten over hun onderwerp m.b.t. burgerschap.
 3. Vertel dat de leerlingen eerst tijd krijgen om hun eigen pitch voor te bereiden, dat ze daar onderwerpen voor aangereikt krijgen en/of zelf een burgerschap gerelateerd onderwerp mogen bedenken.
 4. Neem de instructie door met de leerlingen (zie de volgende pagina: ‘Pitch it!’). Geef ook een voorbeeld van een Pitch. Bijvoorbeeld,
 • ‘Je kunt kiezen voor het onderwerp rechten in Nederland. Daarbij kun je bedenken wat je wat je daar belangrijk aan vindt.
 • ‘Vertel ook waarom je dit belangrijk vindt. Bijvoorbeeld dat je kinderrechten extra goed beschermd moeten worden. Of dat er meer aandacht moet worden besteed recht op onderwijs.
 • ‘Daar vertel je in 1 minuut iets over.’
 1. Laat de leerlingen hun pitch voorbereiden, hier krijgen ze ongeveer 10 – 15 minuten voor.
 2. Geef aan dat het pitchen nu begint: Laat de leerlingen (bij voorkeur) in de kring zitten, vertel dat de leerlingen om de beurt pitchen terwijl de klok doortikt. Ze krijgen allemaal 1 minuut. De leerling die aan de beurt is gaat staan, geeft de pitch en gaat gelijk zitten. Vervolgens gaat de volgende leerling gelijk staan om de pitch te geven. Er wordt tussendoor niet gepraat, geklapt of ander geluid gemaakt. De docent wijst aan wie aan de beurt is en bewaakt de stilte en aandacht tijdens het pitchen.
 3. Sluit de les af zodra iedereen geweest is. Herhaal wat de leerlingen hebben gedaan: kernpunten bedenken bij hun burgerschapsonderwerp, vertellen wat voor hen persoonlijk het belangrijkste is en waarom en daarover pitchen.

Voorbeelden van onderwerpen over burgerschap

  • Blijven leren
  • Kinderrechten
  • Cyberpesten
  • AI en ChatGPT
  • LHBTI+
  • Omgaan met de wereld
  • Vrijheid van meningsuiting
  • De rechten van de ene beperken iemand anders
  • Verkiezingen
  • Verschillende soorten democratie

Alternatieve opties voor de tijdsduur van de les

Voor deze les is uitgegaan van ongeveer 50 minuten. Het kan zo zijn dat er meer tijd nodig is voor het pitchen of het voorbereiden. In dat geval kan ervoor gekozen worden om twee lessen te gebruiken: Een voorbereidingsles waarna ook huiswerk gegeven kan worden om rustig te kunnen oriënteren op de burgerschapsonderwerpen en om de pitch voor te bereiden. Tijdens de tweede les kunnen de leerlingen hun pitch geven. Ook is er dan tijd om het na te bespreken. Voor het nabespreken kan gedacht worden aan vragen zoals:

 • Hoe vonden jullie het om te pitchen?
 • Wat kun je nu doen met de punten die voor jullie het belangrijkst zijn?
 • Zou je er iets mee willen doen voor je leerproces? Wat wel of wat niet?
 • Heb je nieuwe ideeën gekregen van wat je interessant vindt, en waar je je op gaat oriënteren? Wat wel of wat niet?
 • Wat hebben jullie van elkaar geleerd? Wie heeft jou geïnspireerd en waarom?

Pitch it! Opdracht voor de leerlingen

Bereid een elevator pitch voor. Een elevator pitch is een hele korte presentatie waarbij je in één minuut de belangrijkste informatie vertelt. Dat doe je op zo’n manier dat jouw publiek aan het eind van jouw pitch de belangrijkste dingen over dat onderwerp weet.

Pitch over één van de onderwerpen die je docent aanbiedt.

Zoek informatie over dat onderwerp.

Kies de drie dingen van dat onderwerp die jij het belangrijkst vindt.

Schrijf ze kort en duidelijk op.

Maak er een verhaal omheen. Dat is jouw pitch! Zorg dat jouw pitch duidelijk is voor jezelf en voor anderen. De pitch is duidelijk wanneer:

 • het een verhaal is met een begin, een midden en een slot;
 • je het onderwerp heel kort hebt geïntroduceerd: je vertelt wat het onderwerp inhoudt en waarom je het hebt gekozen;
 • je de drie belangrijkste dingen hebt verteld;
 • het maximaal 1 minuut duurt.

Bereid je pitch voor en geef de pitch! Denk aan je houding, zorg ervoor dat je rustig en geconcentreerd bent en maak contact met je publiek. En ook heel belangrijk: ontspan. Je doet het al heel goed! Concentreer je op je pitch en vergeet de rest. Dan komt het helemaal goed.