De week tegen pesten 2023

Week tegen pesten altijd nodig

‘Dat blijvende aandacht voor het voorkomen en aanpakken van pesten op scholen belangrijk is, lijkt uit de nieuwste cijfers van de Veiligheidsmonitor 2021-2022 van het ministerie van OCW. Deze laten zien dat zowel in het primair onderwijs (po) als in het voortgezet onderwijs (vo) de pestcijfers zijn gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In het po van veertien procent naar zeventien procent en in het vo van zes procent naar negen procent. Wat opvalt is dat lhbt-leerlingen vaker worden gepest. In het po is dat 34 procent lhbt tegenover bijna vijftien procent niet-lhbt, in het vo achttien procent lhbt tegenover 6 procent niet-lhbt.’
Aldus Onderwijsland.com in de nieuwsbrief van 21 september 2023 met titel: ‘Week tegen pesten nog hard nodig, wees ‘Goed voor elkaar!’

Wat is er nodig:
Bewustwording over wie je bent in de groep en overeenkomsten en verschillen leren te herkennen en respecteren.

In les 1 wordt ingegaan op bepaald gedrag dat door jou en de groep wordt geaccepteerd. Ook wordt ingegaan op afgunst en jaloezie (iets wat bij pesten kan voorkomen), gevoelens, gedachten en erbij (willen) horen.

In les 2 wordt ingegaan op het ‘erbij horen’, en wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst waarbij leerlingen zich bewust worden van het ‘erbij horen’ voor de leerling als persoon betekent. Het geeft veel relevante input om daarna het gesprek in de klas te kunnen voeren.

Wat kun je daarmee doen?